POWRÓT

ZURÜCK

 

 

ANNO X...

 

CZYLI

 

WOJNOWO PRZED WOJNĄ

 

Na tej stronie prezentujemy kilka zdjęć i kartek pocztowych z przedwojennego Wojnowa. Niestety,  udało mi się precyzyjnie ustalić tylko przypuszczalne daty zrobienia poszczególnych zdjęć...

ODER

 

ECKERTSDORF VOR DEM KRIEG

 

Auf dieser Seite werden einige alte Bildaufnahmen präsentiert. Es ist mir leider nicht gelungen, die exakten Daten der Einzelaufnahmen festzustellen...

 

 

èèè

 

 

Zagroda starowierców wojnowskich nad jeziorem Duś. Przypuszczalnie zdjęcie to zrobiono jeszcze przed I wojną światową. Widzimy tu pierwotny typ chaty, zbudowanej z nieociosanych bali drewnianych. Dach tej chałupy jest jeszcze kryty słomą, bądź sitowiem.

 

 

Philipponenhof am Dußsee in Eckertsdorf. Vermutlich ist dieses Foto noch vor dem 1. Weltkrieg aufgenommen worden. Zu sehen ist die ursprüngliche Bauweise des Wohnhauses – aus ungehobelten Holzbalken. Auch das Dach ist noch mit Stroh oder Schilf bedeckt.

 

 

èèè

 

 

Podobnie jak i ta chałupa...

 

 

Ähnlich wie dieses Haus...

 

 

èèè

 

 

Nie istniejąca już drewniana molenna wiejska w Wojnowie (spłonęła w 1923 roku.) Zbudowana w latach 40-ych XIX wieku  jako druga (po molennie w Śwignajnie) na Mazurach, wyróżnia się prostą, drewnianą architekturą. Na uwagę zasługuje fakt, że schody do dzwonnicy biegną na zewnątrz budynku. Przed molenną starowierki w tradycyjnych strojach.

 

 

Nicht mehr existierende (1922 abgebrannte) Dorfmolenna in Eckertsdorf. Gebaut am Anfang der 40-er Jahre des 19. Jh., zeichnet sich durch einfache Holzarchitektur aus. Merkwürdig ist die an der Außenseite gebaute  Glockenturmtreppe. Vor der Molenna – die Frauen in ihren traditionellen Trachten.

 

 

èèè

 

 

Nastawnik wojnowski w tradycyjnej riasce (albo połukaftaniju), nie używanym już dzisiaj nawet przez duchownych typie zapinanej na lewą stronę sutanny. Zdjęcie prawdopodobnie sprzed I wojny światowej.

 

 

Nastawnik von Eckertsdorf in traditionellen Rjaska (oder Polukaftanije), einer heute nicht mal von Geistlichen getragenen Art von links geknöpften Kutte. Die Aufnahme stammt wahrscheinlich aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg.

 

 

 èèè

 

 

 

 

Wnętrze molenny klasztornej. Na uwagę zasługuje bogaty wystrój ikonostasu, piękny żyrandol, dar bogatej kupieckiej rodziny Tichonkinów z Kazania dla klasztoru, oraz pięć nałojów – trzy główne (środkowy, jak wszędzie z Ewangelią) i dwa dodatkowe na skrajach. Kartka z lat 20-ych XX wieku.

 

 

Innenansicht der Klostermolenna. Auffallend ist hier der reichgestaltete Ikonostase, ein schöner Kronleuchter (Geschenk der reichen Kaufmannsfamilie Tichonkin aus Kasan ans Kloster) und die fünf Nalojs – drei Hauptnalojs (der mittlere, wie überall mit Evangelium) und noch zwei zusätzliche an beiden Rändern. Eine Postkarte aus den 20-er Jahren des 20. Jh.

 

 

 

 

èèè

 

 

Mniszki wojnowskiego klasztoru przed wejściem do swojej molenny.

 

Eckertsdorfer Nonnen vor dem Eingang zur Klostermolenna.

 

 

èèè

 

 

Inne zdjęcie wojnowskich zakonnic przed wejściem do molenny. Za nimi nastawnik. Zakonnice mają na lewych rękach założone lestowki. Zdjęcie najprawdopodobniej sprzed I wojny światowej.

 

 

Eine andere Aufnahme der Eckertsdorfer Nonnen vor dem Klostereingang. Hinter ihnen steht der Nastawnik. Am linken Unterarm der Nonnen – die Lestowki. Die Aufnahme stammt wahrscheinlich aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg.

 

  

èèè

 

 

POWRÓT

ZURÜCK